Majitelia zabehnutých firiem 


Uvažujete nad predajom podielu, fúziou alebo spoločným podnikom? 

S dobrou stratégiou a informáciami si hodnotu Vášho podielu môžete zvýšiť o stotisíce až milióny EUR* - a vyhnete sa drahým chybám, aj keď ste takú transakciu ešte nerobili.

Som Daniel Marek, a mám 27 rokov skúseností so strategickými firemnými transakciami - v tomto sprievodcovi nájdete overené stratégie pre rôzne situácie a ciele majiteľov, príklady z praxe a >30 materiálov na stiahnutie s praktickými tipmi, ktoré Vám pomôžu transakciu zrealizovať čo najlepšie*.

* Oproti situácii, kedy by ste transakciu realizovali bez stratégií a skúseností, ktoré nájdete v mojom sprievodcovi. Konkrétny výsledok závisí od stavu a veľkosti Vašej firmy, a od ďalších individuálnych parametrov.

Daniel Marek profil

Daniel Marek

problémy majiteľov pri TRANSAKCIÁCH


8 častých problémov, s ktorými sa stretávam pri predajoch podielov, zlúčeniach a spoločných podnikoch

 • Nízka cena, dlhá splatnosť a ďalšie nevýhodné podmienky.
 • Jednanie majiteľov zo slabej pozície.
 • Jednanie s nevhodnými investormi alebo partnermi.
 • Chybné rozhodnutia majiteľov.
 • Nerealistické očakávania majiteľov.
 • Preťaženie majiteľov a tímu počas transakcie.
 • Konflikty medzi majiteľmi.
 • Základným problémom je spustenie transakcie bez potrebnej prípravy majiteľov aj firmy - majitelia kvôli tomu zbytočne prichádzajú o citeľnú časť hodnoty, ktorú vo firme vybudovali.

Každý z týchto problémov má efektívne riešenia, ktoré nájdete v tomto digitálnom sprievodcovi. Vďaka systematickej príprave môžete pri strategickej transakcii zarobiť o stotisíce až milióny EUR naviac (podľa stavu a veľkosti Vašej firmy a ďalších individuálnych vplyvov). Alebo o toľko môžete prísť, ak firmu aj seba ako majiteľov dopredu na transakciu nepripravíte. 

Rozhodnutie dopredu sa na transakciu pripraviť alebo nepripraviť je len na Vás.

AKO SA V PRAXI OCEŇUJÚ FIRMY


"Za podiel dostanete len toľko, koľko si dojednáte s investorom

Kvalitná a včasná príprava firmy a majiteľov má veľký vplyv na to, akú cenu a ďalšie dôležité podmienky si nakoniec dojednáte."

čo potrebujete urobiť


Ak chcete firmu predať čo najlepšie, potrebujete urobiť tri dôležité veci

1. Začnite sa na predaj pripravovať oveľa skôr, než budete chcieť predať

 • V praxi celý proces predaja zavedenej firmy bežne trvá niekoľko rokov. Za ten čas urobíte desiatky rozhodnutí, a každé z nich cenu firmy zvýši alebo zníži. Niektoré až o desiatky percent. 
 • Cenu väčšinou najviac znižujú chyby majiteľov z neskúsenosti. Čím skôr sa začnete pripravovať, tým menej chýb urobíte, a tým pri predaji viac a ľahšie zarobíte.

2. Majte od začiatku prehľad a všetky dôležité kroky predaja pod kontrolou

 • Nespoliehajte, že za Vás niekto predaj pripraví a zrealizuje čo najlepšie pre Vás. Proces predaja zavedenej firmy má svoje pravidlá - ak ich nepoznáte, zbytočne si znížite predajnú cenu.
 • Poradcovia a sprostredkovatelia Vám môžu pomôcť, ale všetky dôležité kroky a rozhodnutia robíte Vy. A každé Vaše rozhodnutie (aj nerozhodnutie) má nejaký vplyv na predajnosť a cenu firmy.

3. Cielene zvyšujte hodnotu firmy pre investora aspoň 2-3 roky pred predajom

 • Hodnota firmy sa buduje postupne, cielene, roky pred predajom. Tak to robia profesionálni investori a skúsení majitelia. 
 • Ak nemáte do spustenia predaja roky času, druhý najlepší čas začať s prípravou je dnes.

zámer tohto sprievodcu


Logo Sprievodca strategickými transakciami

"Zámerom tohto sprievodcu je dať Vám užitočné, cenné informácie, stratégie, skúsenosti a príklady z praxe, ktoré Vám pomôžu dobre sa na transakciu pripraviť a firmu alebo podiel predať efektívne a za čo najlepšiu cenu."

otázky ktoré sprievodca zodpovie


Ak ste firmu ešte nepredávali, máte asi k predaju veľa otázok 

 1. 1
  Za akú cenu viem firmu alebo podiel predať?
 2. 2
  Kedy je vhodný čas na predaj?
 3. 3
  Potrebujem poradcu?
 4. 4
  Kde a ako mám poradcu nájsť, aké podmienky si s poradcom dohodnúť?
 5. 5
  Ako nastaviť firmu, aby som ju predal/a za čo najviac?
 6. 6
  Ako mám nájsť investora?
 7. 7
  Mám osloviť investorov ja, alebo niekto iný?
 8. 8
  Podľa akých kritérií si mám vybrať správneho investora pre mňa?
 9. 9
  Čo všetko musím investorovi predložiť, aby mi dal záväznú ponuku a cenu?
 10. 10
  Čo ak všetko predložím a investor odstúpi od kúpy ? Ako zabrániť, aby informácie o firme zneužil?
 11. 11
  Môžem alebo musím zostať vo firme aj po predaji? Aké podmienky si mám s investorom dohodnúť?
 12. 12
  Nestane sa zo mňa po predaji iba zamestnanec medzi „mlynskými kameňmi"?
 13. 13
  Ako najlepšie pripraviť predaj keď sme viacerí spolumajitelia? Ako sa medzi sebou dohodnúť
 14. 14
  Čo ak spolumajitelia nesúhlasia s predajom, s investorom alebo s cenou?
 15. 15
  Koľko bude trvať celý proces?
 16. 16
  Koľko ma celý proces predaja bude stáť?
 17. 17
  Na aké riziká si dať najväčší pozor?
 18. 18
  Ako sa na predaj môžem čo najlepšie pripraviť?

... a desiatky ďalších, detailnejších otázok, ktoré si majitelia kladú v procese predaja.

Mind mapa otázky klientov k predaji firmy

Ak si na väčšinu z týchto otázok neviete odpovedať na základe skúseností z aspoň jedného komplexného predaja firmy, informácie v tomto sprievodcovi Vám môžu pomôcť zvýšiť predajnú cenu aj o desiatky percent (podľa stavu Vašej firmy a kvality Vašej prípravy).

kedy je najlepšie začať s prípravou


"Optimálny čas začať pripravovať firmu na predaj je 3-5 rokov pred predajom. Tak to robia skúsení investori a majitelia firiem.

Prečo? Lebo počas predaja už hodnotu firmy veľmi nezvýšite. Ak chcete zvýšiť cenu firmy, začnite zvyšovať jej hodnotu pre investorov a pripravte firmu aj seba dopredu, keď je to ešte možné." 

koMU je sprievodca určený


Majiteľom zavedených firiem, ktorí nemajú skúsenosti s predajom firmy a vytvorením stratégie predaja

PRE zavedenÉ firmY:

Firmy s aspoň 3-ročnou históriou (nie startupy).

TYPY predaja, KTORÉ SPRIEVODCA POPISUJE:

Najčastejšie typy transakcií, ktoré majú dopad na vlastnícke a majetkové pomery majiteľov:

 • Predaj obchodných podielov jednému alebo viacerým investorom, vstup strategického investora/investorov do firmy (napr. formou navýšenia základeného imania), alebo ich kombinácia.
 • Strategické zlúčenie s inou spoločnosťou.
 • Vytvorenie spoločného podniku, predaj časti podniku, alebo iné stratégie zvýšenia hodnoty firmy a výnosov pre majiteľov.

výhody digitálneho sprievodcu


Logo Sprievodca strategickými transakciami

Vám pomôže ...

vyladiť Vaše ciele

Vaše dôvody na predaj a Vaše ciele majú (spolu so stavom firmy) veľký vplyv na výsledok predaja. Pomôžem Vám efektívne si vyjasniť ciele a vyladiť sa medzi spoločníkmi.

vyTVOrIť si StratégiU

V každom kroku procesu máte na výber rôzne stratégie - zistíte ktoré sú kedy vhodné, akú prípravu (čas, tím, peniaze) vyžadujú, a ako si vybrať stratégiu vhodnú pre Vás.

FIRMU EFEKTÍvne predať

Každý krok procesu detailne objasním na príkladoch z praxe - prečo je dôležitý, ako krok dobre pripraviť a efektívne zrealizovať, aké má riziká a ako si ich môžete znížiť.

pracovať privátne

Stiahnite si viac ako 30 materiálov z praxe, ktoré Vám pomôžu firmu dobre predať - analýzy, checklisty, modely... So všetkými pracujete 100% privátne, len vo vašom počítači.

UDRŽAŤ SI NADhĽAD

Ku každému kroku máte možnosť klásť otázky, na ktoré budem priebežne odpovedať. Ak by ste mali záujem o privátne konzultácie, budem k dispozícii (platená služba).

VEDIEŤ RÝCHLO REAGOVAŤ

Proces prípravy na predaj a samotný predaj trvá mesiace až roky - digitálny sprievodca Vám dá praktické informácie, tipy a návody online, 24/7/365 - vždy keď ich budete potrebovať.

hodnota skúseností


"Robiť transakciu bez skúseností = draho sa učiť na vlastných chybách

Alebo sa môžete naučiť na skúsenostiach iných. Čím skôr s prípravou začnete, tým viac môžete získať - rozhodnutie je len na Vás."

profil autora


27 rokov sa venujem strategickým transakciám. Moje skúsenosti nájdete v tomto sprievodcovi - je zameraný na výsledky pre Vás.

Predaj podielu alebo iná strategická transakcia je pre väčšinu majiteľov jeden z najväčších obchodov, aký v živote urobia. Majitelia transakciu často podcenia, a kvôli chybám z neskúsenosti zbytočne prídu o časť hodnoty, ktorú vo firme roky vytvárali. 

Viac ako 27 rokov robím strategické transakcie v medzinárodnom prostredí. A videl som príliš veľa neúspešných. Aj preto je mojím cieľom Vám v tomto sprievodcovi pomôcť dobre sa na transakciu pripraviť a efektívne ju dotiahnuť do konca - za čo najlepších podmienok pre Vás.

Daniel Marek - konateľ, Systemios a autor sprievodcu

Daniel Marek profil

moje skúsenosti v číslach

>1mld EUR

celkový objem transakcií a komplexných firemných projektov

>27 rokov

robím komplexné M&A transakcie a rozvojové projekty

>175

úspešných aj neúspešných transakcií a projektov

>18 rokov

som vlastníkom alebo spoluvlastníkom firiem

>280 majiteľov

s ktorými som pracoval v oblasti M&A a strategickom poradenstve

3 vlastné firmy

z jednej som exitoval predajom po 10 rokoch, jednu som zatvoril

Referencie na moje služby OD majiteľov zavedených firiem

Moji klienti sú spoločnosti, ktoré majú väčšinou pozíciu lídra alebo jednu z top 3 pozícií na trhu. Služby firmám a ich majiteľom poskytujem pod zmluvami o ochrane informácií. Ctím súkromie mojich klientov, preto o mojich službách pre klientov informácie neposkytujem. 

Všetky príklady z mojej 27-ročnej praxe, ktoré úvádzam v sprievodcovi, sú anonymizované.

prečo vám nestačí najať poradcu


"Dobrý transakčný poradca Vám pomôže firmu predať. Ale keď začnete hľadať transakčného poradcu až krátko pred predajom, je už na citeľné zvýšenie hodnoty firmy neskoro - lebo veľkú časť strategických rozhodnutí, ktoré majú dopad na cenu firmy, ste už (ne)urobili za posledných 2 až 5 rokov.

Čím viac o procese predaja viete vy sami, tým ľahšie a za vyššiu cenu podiel predáte. A tým skôr si najmete kvalitného poradcu - ak ho budete potrebovať." 

Obsah SprievodcU


Sprievodca obsahuje stratégie a riešenia, ktoré s vlastníkmi úspešne využívame pri predaji podielov

Sprievodca obsahuje:

 • viac ako 6 hodín odborných videí, ktoré Vám pomôžu efektívne uchopiť hlavné strategické, obchodné, finančné, organizačné, vzťahové a osobné aspekty predaja a vyhnúť sa častým chybám a rizikám - od úvodnej prípravy firmy a majiteľov, cez prípravu a realizáciu predaja, až po finálnu splátku a ukončenie všetkých Vašich záväzkov a záruk voči investorovi,
 • priestor pre otázky a odpovede, v ktorých Vám odpoviem do tej miery, do ktorej to bude možné bez individuálneho vyhodnocovania Vašej situácie (individuálne poradenstvo nie je súčasťou produktu) - otázky môžete klásť aj anonymne, ak si chcete zachovať úplnú privátnosť,
 • viac ako 30 materiálov na stiahnutie pre efektívnu prípravu, riadenie a kontrolu procesu predaja z pozície predávajúceho vlastníka/vlastníkov, s ktorými môžete pracovať 100% privátne vo vašom počítači,
 • licenciu na prístup pre 2 vlastníkov firmy, aby ste sa mohli pripravovať ako tím - pre každého ďalšieho majiteľa alebo kľúčového člena tímu vo firme si môžete kedykoľvek dokúpiť ďalšiu licenciu za 10% z ceny sprievodcu,
 • individuálny úvodný 30-minútový telefonát alebo videorozhovor (Skype, Zoom, Hangout, a i.) v ktorom spolu prejdeme vaše očakávania a potreby, odpoviem Vám na otázky a dohodneme Váš preferovaný formát a frekvenciu komunikácie.

Sprievodca neobsahuje:

 • individuálne poradenstvo pri predaji firmy pre konkrétnu firmu alebo sektor.
 • právne, účtovné, daňové, environmentálne, IT, a iné technické alebo odborné aspekty predaja, pre ktoré sú potrebné špecializované licencie a znalosti, ktorými autor nedisponuje.

ceny a dostupnosť


Logo Sprievodca strategickými transakciami

Sprievodca je aktuálne v predpredaji v privátnej BETA verzii

BETA verzia je testovacia verzia. Kúpou BETA verzie získate finálny produkt s výraznou zľavou - výmenou za Váš feedback pri tvorbe produktu. Počet BETA miest je limitovaný.

Privátna beta

Pilotná verzia pre 10 firiem - V PREDPREDAJI, zľava 75%

€ 490,-

bez DPH

beta verzia znamená

 • Privátna BETA: obsah hotový na menej ako 50% - aktuálne V PREDPREDAJI, klienti dostanú online prístup do produktu vo februári/marci 2021. 
 • Verejná BETA: obsah hotový na 50% - 100% - predaj začne v marci 2021.
 • V BETA verzii produkt nemá finálny názov, obsah, dizajn a web, a platforma, na ktorej je BETA verzia umiestnená, môže byť iná ako finálna. 

všetky verzie obsahujú

 • Licenciu na prístup pre 2 majiteľov jednej firmy - pre každého ďalšieho majiteľa alebo kľúčového člena tímu vo firme si môžete kedykoľvek dokúpiť licenciu za 10% z ceny vašej verzie produktu (napr. u privátnej BETA verzie za 49 EUR bez DPH/os.). V prípade záujmu o dodatočné licencie ma kontaktujte
 • Individuálny úvodný 30-minútový telefonát alebo videorozhovor (Skype, Zoom, Google Hangout a i.) v ktorom spolu prejdeme vaše očakávania a potreby, odpoviem Vám na otázky a dohodneme Váš preferovaný formát a frekvenciu komunikácie.
 • Videá s odborným obsahom a materiály na stiahnutie v rozsahu zodpovedajúcemu Vašej verzii produktu. 
 • Pri každom videu priestor na písomné otázky, na ktoré budem priebežne odpovedať.
 • Online prístup 24/7/365 v rozsahu, ktorý garantuje poskytovateľ online platformy, na ktorej bude produkt hostovaný.
 • V prípade záujmu o individuálne poradenstvo som klientom sprievodcu prioritne k dispozícii na individuálne konzultácie (platená služba).

ZISK Z investície DO SPRIEVODCU


Spočítajte si potenciálny zisk z investície do sprievodcu

Kalkulačka je anonymná.

Poznámky

 • Samozrejme, táto kalkulačka je veľmi zjednodušená - na presnejšie kalkulácie treba brať do úvahy nielen možné navýšenie ceny, ale aj ušetrené alebo dodatočné náklady, dopady na rýchlosť predaja a na zníženie Vašich rizík. Na kvalifikovaný odhad prínosov sprievodcu by som tiež potreboval analyzovať Vaše ciele, veľkosť firmy, pripravenosť firmy a Vás ako majiteľa/ov na predaj, stav Vášho sektora, potenciálnych investorov, a ďalšie parametre.
 • Takéto kalkulácie s hrubými, odhadovanými predpokladmi budete pri predaji firmy robiť dosť často. V sprievodcovi Vám dám desiatky príkladov, ako sa aj pri nedostatku informácií na základe hrubých odhadov efektívne rozhodovať.

referencie


Referencie na privátnu BETA verziu digitálneho sprievodcu pridám po sprístupnení verejnej beta verzie klientom

osobná garancia


15-dňová garancia vrátenia peňazí

Záleží mi na spokojnosti mojich klientov - ak by ste s mojím produktom z akéhokoľvek dôvodu nebola/nebol spokojná/spokojný, garantujem Vám vrátenie peňazí bez otázok. Stačí mi počas 15 dní od vytvorenia prístupu do produktu poslať žiadosť emailom a obratom Vám peniaze vrátim.

Daniel Marek profil

Daniel Marek

konateľ, Systemios s.r.o. a autor Sprievodcu predajom firmy

Časté otázky

Môžem v rámci tohto sprievodcu dostať aj individuálne transakčné poradenstvo?

Informácie uvedené v sprievodcovi sú určené výlučne pre potreby vzdelávania majiteľov firiem, a nie je možné ich považovať za akúkoľvek formu individuálneho poradenstva.

Individuálne poradenstvo vyžaduje detailné vyhodnotenie všetkých relevantných aspektov Vašej situácie - pri komplexnej téme, akou je predaj firmy, v súčasnej dobe nie je reálne možné takéto poradenstvo poskytovať vo forme digitálneho produktu.

Individuálne transakčné poradenstvo poskytujem v rámci mojich dostupných kapacít ako separátnu platenú službu. Ak máte o individuálne poradenstvo záujem, nezáväzne ma kontaktujte dohodnúť telefonát alebo osobné stretnutie, na ktorom prejdeme všetky potrebné detaily.

Môže tento sprievodca nahradiť transakčného poradcu?

Informácie uvedené v sprievodcovi sú určené výlučne pre potreby vzdelávania majiteľov firiem, a nie je možné ich považovať za náhradu transakčného poradenstva alebo akúkoľvek formu individuálneho poradenstva. 

Cieľom tohto sprievodcu nie je nahradiť transakčného poradcu, ale poskytnúť Vám informácie, ktoré Vám pomôžu firmu lepšie predať - s poradcom alebo bez.

To nakoľko Vám bude sprievodca užitočný závisí od viacerých individuálnych faktorov - od stavu a hodnoty Vašej firmy, od Vašich cieľov, Vašich predchádzajúcich skúseností z podnikania, Vašich kapacít sa predaju venovať v kvalite a rozsahu, ktorý si Vaša situácia vyžaduje, od sektora, v ktorom podnikáte, od stratégie predaja, stavu trhu, záujmu investorov a ďalších individuálnych faktorov.

Skúsení a etickí transakční poradcovia ocenia, keď sú majitelia aj ich firma na predaj pripravení - celý proces je efektívnejší, a pre transakčného poradcu to väčšinou znamená menšiu pracnosť a vyššiu pravdepodobnosť úspešného predaja.

V praxi môžete, ale aj nemusíte nájsť transakčného poradcu, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý bude mať záujem o spoluprácu pri predaji Vašej firmy. Dôvody bývajú rôzne - transakčný poradca nemusí mať v danom čase kapacitu, nemusíte sa dohodnúť na podmienkach, alebo nezafunguje osobná chémia.

Dobrou prípravou na predaj si výrazne zvýšite šance, že 1) ak si budete chcieť transakčného poradcu najať, podarí sa vám vhodného poradcu najať, alebo 2) ak si poradcu nenajmete, firmu predáte za lepších podmienok a ľahšie, ako keby ste predávali ako nepripravení majitelia nepripravenú firmu.

Aký je rozdiel medzi jednotlivými verziami sprievodcu?

Privátna BETA: obsah produktu je hotový na menej ako 50%, produkt nemá finálny dizajn, a platforma, na ktorej je BETA verzia umiestnená môže byť iná ako finálna platforma.

Verejná BETA: obsah produktu je hotový na 50% - 100%, produkt nemá finálny dizajn, a platforma, na ktorej je BETA verzia umiestnená môže byť iná ako finálna platforma.

Komerčný produkt: finálny produkt v plnom rozsahu a vo finálnej obsahovej a grafickej úprave, prístupný na online platforme na ktorej bude dlhodobo hostovaný.

Prečo predávate BETA verzie a nepočkáte s predajom až na finálny produkt?

Predaj BETA verzií produktu (s výraznou zľavou oproti finálnemu produktu) je zaužívaný a veľmi efektívny spôsob tvorby produktov u online vzdelávacích produktov aj u softvéru - pretože je to win-win pre obidve strany:

Autor produktu dostáva v BETA verzii cenný feedback od prvých klientov, vďaka ktorému vytvorí produkt v cieľovej kvalite rýchlejšie a s nižsími nákladmi. Preto sa autorovi oplatí dať BETA klientom veľkú zľavu.

Klienti, ktorí si kúpia BETA produkt získajú niekoľko výhod: rýchly prístup k novému produktu, možnosť aktívne komunikovať s tvorcom a získať tým cenné informácie, ktoré štandardní klienti nezískajú, a samozrejme získajú finálny produkt s veľkou zľavou.

Prečo je počet BETA verzií limitovaný?

BETA verzie slúžia na získanie rýchleho feedbacku od klientov, ktorí sú pripravení produkt testovať kým je rozpracovaný. Pre získanie prvotného feedbacku je efektívnejšie pracovať s menším počtom klientov. A samozrejme, ako autor mám záujem predávať v prvom rade oficiálny produkt za plnú cenu.

Musím splniť nejaké podmienky na kúpu BETA verzie?

U BETA verzií je dôležité, aby ste mali záujem nielen záujem sa vzdelávať v téme predaja firmy a dávať mi počas prípravy BETA verzie priebežný, aktívny feedback (výmenou za zľavu), ale tiež aby sme mali vyladené očakávania čo sa týka produktu aj Vašej účasti v BETA verzii

Preto s každým záujemcom o BETA verziu potrebujem krátko hovoriť (10-15 min.), aby som sa pochopil Vaše očakávania od BETA verzie, a aby som sa uistil, že Vaše očakávania vie produkt naplniť. Predaj následne priebeha cez emailovú objednávku klienta - po jej prijatí Vám vystavím zálohovú faktúru, úhrada prebieha bankovým prevodom. 

Som si plne vedomý citlivosti informácie o tom, že majiteľ firmy uvažuje o predaji, a každú Vašu informáciu považujem za dôvernú. Vaše vyjadrenie záujmu je privátne a nezáväzné. 

Kontaktujte ma ak máte záujem o privátnu alebo verejnú BETA verziu, alebo ak máte akékoľvek otázky - email je určený len pre mňa a na každý email obratom odpovedám osobne. 

Kedy a ako si môžem kúpiť BETA verziu? Musím splniť nejaké podmienky na kúpu?

Privátnu BETA verziu si už môžete kúpiť v predpredaji - po krátkom telefonáte s každým záujemcom o BETA verziu predaj následne priebeha cez emailovú objednávku klienta - po jej prijatí Vám vystavím zálohovú faktúru, úhrada prebieha bankovým prevodom. 

Verejná BETA verzia bude dostupná od decembra 2020, formu predaja spresním pri spustení jej predaja. 

Som si plne vedomý citlivosti informácie o tom, že majiteľ firmy uvažuje o predaji, a každú Vašu informáciu považujem za dôvernú. Vaše vyjadrenie záujmu je privátne a nezáväzné. 

Kontaktujte ma ak máte záujem o privátnu alebo verejnú BETA verziu, alebo ak máte akékoľvek otázky - email je určený len pre mňa a na každý email obratom odpovedám osobne. 

Koľko licencií je v cene produktu, a ako si vieme prikúpiť ďalšie?

Každý sprievodca obsahuje licenciu pre 2 majiteľov jednej firmy - pre každého ďalšieho majiteľa alebo kľúčového člena tímu vo firme si môžete kedykoľvek dokúpiť potrebný počet licencií za 10% z ceny vašej verzie produktu (napr. u privátnej BETA verzie za 49 EUR bez DPH/os.).

V prípade záujmu o dodatočné licencie ma kontaktujte.

Ako je najlepšie so sprievodcom pracovať?

Optimálny spôsob práce so sprievodcom závisí od vašich cieľov, priorít a potrieb, času, ktorý môžete príprave na predaj venovať, a tiež od obsahu verzie, ktorú vlastníte. Konkrétnejšie Vám budem vedieť odpovedať počas úvodného telefonátu po kúpe BETA verzie.

Nezávisle do vašich cieľov, priorít a verzie produktu, najefektívnejší spôsob pochopenia a rýchlej aplikácie komplexných informácií zahřňa využitie overených techník efektívneho učenia, ktorými sú hlavne:

- sebatestovanie pochopenia nových informácií a ich aplikácia na Vašu situáciu

- aktívne rozpamätávanie ("active recall")

- intervalové opakovanie ("spaced repetition")

- Feynmanova technika učenia ("Feynman learning technique")

Aké sú podmienky Vašej garancie vrátenia peňazí?

V prípade, ak by ste nebola/nebol s mojím produktom z akéhokoľvek dôvodu spokojná/spokojný, pošlite mi email s Vašou požiadavkou do 15 dní od vytvorenia prístupu do produktu - do 5 pracovných dní od prijatia Vašej požiadavky Vám vystavím dobropis faktúry a odošlem celú uhradenú sumu (vrátane príslušnej DPH) prevodom na účet, z ktorého bola platba pôvodne uhradená.

Ocením, ak mi dáte na produkt a Vašu skúsenosť s produktom otvorený feedback - ale Váš feedback nie je podmienkou vrátenia peňazí.

Je tento sprievodca vhodný aj pre získanie investora pre náš startup?

Niektoré kroky, ktoré musíte urobiť pri získaní investora pre Váš startup, sú veľmi podobné tým, ktoré sa robia pri predaji firmy. Zároveň sú medzi predajom zabehnutej firmy s históriou a získaním kapitálu do startupu viaceré zásadné rozdiely, kvôli ktorým nemôžem tohto sprievodcu odporučiť zakladateľom startupov ako pomoc pri získaní rastového investora do firmy.

Ak máte k tejto téme otázky, kontaktujte ma - pravidelne spolupracujem aj so zakladateľmi startupov pri získaní rastového kapitálu, a rád Vás nasmerujem na vhodné riešenia pre Vašu situáciu.

ceny a dostupnosť


Produkt je aktuálne v predpredaji v privátnej BETA verzii

BETA verzia je testovacia verzia. Kúpou BETA verzie získate finálny produkt s výraznou zľavou - výmenou za Váš feedback pri tvorbe produktu. Počet BETA miest je limitovaný.

Privátna beta

Pilotná verzia pre 10 firiem - V PREDPREDAJI, zľava 75%

€ 490,-

bez DPH