Majitelia zabehnutých firiem 


Uvažujete nad predajom podielu, fúziou alebo spoločným podnikom? 

S dobrou stratégiou môžete zvýšiť cenu Vášho podielu o stotisíce až milióny EUR* a vyhnúť sa drahým chybám - aj keď ste takú transakciu ešte nerobili.

Som Daniel Marek, a 27 rokov robím strategické firemné transakcie. V tomto sprievodcovi nájdete overené stratégie, príklady z praxe a materiály na stiahnutie, s ktorými si transakciu efektívne pripravíte a zrealizujete.

* Oproti situácii, kedy by ste transakciu realizovali bez stratégií a informácií, ktoré nájdete v tomto sprievodcovi. Konkrétny výsledok závisí od stavu a veľkosti Vašej firmy, a od ďalších individuálnych parametrov.

Daniel Marek profil

Daniel Marek

problémy majiteľov pri TRANSAKCIÁCH


8 častých problémov, s ktorými sa stretávam pri predajoch podielov, zlúčeniach a spoločných podnikoch

 • Nízka dojednaná cena, dlhá splatnosť a iné nevýhodné podmienky.
 • Jednanie s nevhodnými investormi alebo partnermi.
 • Jednanie majiteľov zo slabej pozície.
 • Chybné rozhodnutia majiteľov bez dostatočnej analýzy.
 • Nerealistické očakávania majiteľov.
 • Preťaženie majiteľov a tímu počas transakcie.
 • Konflikty medzi majiteľmi.
 • Základnou chybou je spustenie transakcie bez potrebnej prípravy majiteľov aj firmy - majitelia kvôli tomu zbytočne prichádzajú o citeľnú časť hodnoty, ktorú vo firme vybudovali.

Každý z týchto problémov má efektívne riešenia, ktoré nájdete v tomto digitálnom sprievodcovi. 

hodnota skúseností


"Robiť transakciu bez skúseností = draho sa učiť na vlastných chybách

Alebo môžete v tomto sprievodcovi získať skúsenosti iných, a vďaka nim si dojednať lepšiu cenu a podmienky."

SPRIEVODCA VÁM POSKYTNE


Detailný prehľad celého procesu transakcie z pozície majiteľa - od prvej úvahy až po finálne vyrovnanie

Priebeh transakčného procesu v 5 krokoch a zameranie Systemios Sprievodcu predajmi a fúziami firiem

Sprievodca sa okrem jasného vysvetlenia všetkých krokov procesu špeciálne zameriava na:

 • oblasti, ktoré majitelia často podceňujú,
 • kroky, ktoré transakční a iní poradcovia väčšinou neriešia, napr. ako zvýšiť hodnotu firmy pred začatím transakcie, ako si vyladiť ciele majiteľov aby počas transakcie nedochádzalo ku konliktom, ako nastaviť stratégiu firmy a vlastníkov, a ďalšie témy dôležité pre majiteľov,
 • kritické rozhodnutia a kroky, ktoré majitelia väčšinou robia sami, bez poradcov a potrebných skúseností,
 • efektívnu realizáciu celého procesu popri každodených povinnostiach majiteľov v prevádzke, vrátane praktických tém ako sú napr. efektívne IT nástroje a organizácia informácií, vedenie tímu a procesu, výber poradcov, zníženie nákladov a rízík, a veľa ďalších.

Ku každému kroku môžete klásť otázky, na ktoré obratom ako autor odpovedám.

zámer sprievodcu


Logo Sprievodca predajmi a fúziami firiem

"Mojím zámerom je dať Vám užitočné informácie, stratégie, skúsenosti a príklady z praxe, ktoré Vám pomôžu vyhnúť sa častým chybám a transakciu si dojednať efektívne a za čo najlepšiu cenu."

Daniel Marek, transakčný poradca a autor Sprievodcu

otázky ktoré sprievodca zodpovie


Ak ste transakciu ešte nerobili, máte asi veľa otázok 

 1. 1
  Aká je hodnota mojej/našej firmy? Akú cenu môžem dostať?
 2. 2
  Kedy je vhodný čas?
 3. 3
  Potrebujem poradcu?
 4. 4
  Kde/ako mám poradcu nájsť, aké podmienky si s poradcom dohodnúť?
 5. 5
  Ako nastaviť firmu, aby som transakciu dojednal/a za čo najlepšiu cenu?
 6. 6
  Ako mám nájsť investora / strategického partnera?
 7. 7
  Mám osloviť investorov / partnerov ja, alebo niekto iný?
 8. 8
  Podľa akých kritérií si mám vybrať správneho investora / partnera pre mňa?
 9. 9
  Čo všetko musím predložiť, aby som dostal/a záväznú ponuku a cenu?
 10. 10
  Čo ak všetko predložím a investor odstúpi od kúpy ? Ako zabrániť, aby informácie o firme zneužil?
 11. 11
  Môžem alebo musím zostať vo firme aj po predaji? Aké podmienky si mám s investorom dohodnúť?
 12. 12
  Nestane sa zo mňa po predaji iba zamestnanec medzi „mlynskými kameňmi"?
 13. 13
  Ako najlepšie transakciu pripraviť keď sme viacerí spolumajitelia? Ako sa medzi sebou dohodnúť
 14. 14
  Čo ak spolumajitelia nesúhlasia s predajom, s investorom alebo s cenou?
 15. 15
  Koľko môže transakcia trvať?
 16. 16
  Koľko ma celá transakcia bude stáť?
 17. 17
  Na aké riziká si dať najväčší pozor?
 18. 18
  Ako sa na transakciu môžem čo najlepšie pripraviť?

... a desiatky ďalších, detailnejších otázok, ktoré si majitelia kladú v procese prípravy a realizácie strategických transakcií ako sú predaj, fúzia alebo spoločný podnik.

Ak si na väčšinu z týchto otázok neviete odpovedať na základe skúseností z aspoň jednej komplexnej transakcie, informácie v tomto sprievodcovi Vám môžu pomôcť zvýšiť dojednanú cenu aj o desiatky percent (podľa stavu Vašej firmy a kvality Vašej prípravy).

AKO SA V PRAXI OCEŇUJÚ FIRMY


"Za podiel dostanete toľko, koľko si dojednáte s investorom

Kvalitná a včasná príprava firmy aj Vás ako majiteľov Vám pomôže si dojednať čo najlepšiu cenu a podmienky."

koMU je sprievodca určený


Majiteľom zavedených firiem, ktorí nemajú skúsenosti so strategickými transakciami

zavedenÉ firmY:

Firmy s aspoň 3-ročnou históriou (nie startupy).

TYPY TRANSAKCIÍ, KTORÉ SPRIEVODCA POPISUJE:

Najčastejšie typy transakcií, ktoré majú dopad na vlastnícke a majetkové pomery majiteľov:

 • Predaj obchodných podielov jednému alebo viacerým investorom, vstup strategického investora/investorov do firmy (napr. formou navýšenia základeného imania), alebo ich kombinácia.
 • Strategické zlúčenie s inou spoločnosťou.
 • Vytvorenie spoločného podniku, predaj časti podniku, alebo iné stratégie zvýšenia hodnoty firmy a výnosov pre majiteľov.

kedy je najlepšie začať s prípravou


"Optimálny čas začať pripravovať firmu na transakciu je 3-5 rokov vopred. Tak to robia skúsení investori a majitelia firiem.

Prečo? Lebo počas transakcie už hodnotu ani cenu firmy veľmi nezvýšite." 

výhody digitálneho sprievodcu


Sprievodca Vám pomôže pochopiť a zrealizovať celý proces

Prínosy sprievodcu 

ZLADÍte SI ciele

vyTVORÍte SI StratégiU

LEPŠIE SA PRIPRAVÍte

BUDETE PRACOVAŤ ÚPLNE privátne

RÝCHLEJŠIE SI TRANSAKCIU DOJEDNÁte

ĽAHŠIE DOSIAHNETE VŠETKY VAŠE CIELE

profil autora


Aké mám kvalifikácie a skúsenosti? Viac ako 175 transakcií - ako inštitucionálny investor, transakčný poradca aj majiteľ firmy

Predaj podielu alebo iná strategická transakcia je pre väčšinu majiteľov jeden z najväčších obchodov, aký v živote urobia. Majitelia transakciu často podcenia, a kvôli chybám z neskúsenosti zbytočne prídu o časť hodnoty, ktorú vo firme roky vytvárali. 

Viac ako 27 rokov robím strategické transakcie v medzinárodnom prostredí, hlavne v strednej Európe. Z rôznych pozícií som zažil kúpy a predaje bánk, vysoko rastových firiem, zrelých firiem, krízové predaje a workouty, aj predaje minoritných podielov privátnych majiteľov. 

Zažil som úspešné aj neúspešné transakcie. A zblízka som videl, aký veľký rozdiel robí dobrá príprava majiteľov a firmy. Aj preto je mojím cieľom Vám v tomto sprievodcovi pomôcť dobre sa na transakciu pripraviť a efektívne ju dotiahnuť do konca - za čo najlepších podmienok pre Vás.

Daniel Marek - konateľ, Systemios a autor sprievodcu

Daniel Marek profil

moje skúsenosti v číslach

>1mld EUR

celkový objem transakcií a komplexných firemných projektov

>27 rokov

robím komplexné M&A transakcie a rozvojové projekty

>175

úspešných aj neúspešných transakcií a projektov

>18 rokov

som vlastníkom alebo spoluvlastníkom firiem

>280 majiteľov

s ktorými som pracoval v oblasti M&A a strategickom poradenstve

3 vlastné firmy

z jednej som exitoval predajom po 10 rokoch, jednu som zatvoril

Referencie na moje služby OD majiteľov

Moji klienti sú majitelia firiem a ich spoločnosti, ktoré mávajú jednu z top 3 pozícií na relevantnom trhu. Služby firmám a ich majiteľom poskytujem pod zmluvami o ochrane informácií, preto o mojich službách pre klientov informácie neposkytujem. V prípade záujmu o osobnú referenciu Vám sprostredkujem kontakt na klienta, ktorému som poskytol služby relevantné k Vášmu dopytu.

Všetky príklady z mojej 27-ročnej praxe, ktoré úvádzam v sprievodcovi, sú anonymizované.

prečo vám nestačí najať poradcu


"Transakčný poradca Vám pomôže firmu predať. Ale keď si najmete poradcu až krátko pred predajom, je na veľké zvýšenie hodnoty firmy už neskoro.

Obsah SprievodcU


Informácie a dokumenty z praxe - pre majiteľov, ktorí zvažujú alebo pripravujú strategickú transakciu

Systemios Sprievodca predajmi a fúziami firiem - Ciele majiteľov

Ilustračný obsah: Ako si vyladiť ciele majiteľov v rámci prípravy na traksakciu.

Sprievodca obsahuje:

 • viac ako 6 hodín praktických videí, ktoré Vám pomôžu efektívne uchopiť hlavné strategické, obchodné, finančné, organizačné, vzťahové a osobné aspekty predaja a vyhnúť sa častým chybám a rizikám - od úvodnej prípravy firmy a majiteľov, cez prípravu a realizáciu predaja, až po popredajné kroky, finálnu splátku a ukončenie všetkých Vašich záväzkov a záruk voči investorovi,
 • priestor pre otázky a odpovede, v ktorých Vám odpoviem do tej miery, do ktorej to bude možné bez individuálneho vyhodnocovania Vašej situácie (individuálne poradenstvo nie je súčasťou produktu) - otázky môžete klásť aj anonymne, ak si chcete zachovať úplnú privátnosť,
 • viac ako 30 materiálov na stiahnutie pre efektívnu prípravu, riadenie a kontrolu procesu predaja z pozície predávajúceho vlastníka/vlastníkov, s ktorými môžete pracovať 100% privátne vo vašom počítači,
 • licenciu na prístup pre 2 vlastníkov firmy, aby ste sa mohli pripravovať ako tím - pre každého ďalšieho majiteľa alebo kľúčového člena tímu vo firme si môžete kedykoľvek dokúpiť ďalšiu licenciu za 10% z ceny sprievodcu,
 • individuálny úvodný 30-minútový telefonát alebo videorozhovor (Zoom, Google Hangouts, MS Teams, Skype) v ktorom prejdeme Vaše očakávania a potreby, odpoviem Vám na otázky a dohodneme Váš preferovaný formát a frekvenciu komunikácie.

Sprievodca neobsahuje:

 • individuálne poradenstvo pri predaji firmy pre konkrétnu firmu alebo sektor.
 • právne, účtovné, daňové, environmentálne, IT, a iné technické alebo odborné aspekty predaja, pre ktoré sú potrebné špecializované licencie a znalosti, ktorými autor nedisponuje.

ceny a dostupnosť


Logo Sprievodca predajmi a fúziami firiem

Sprievodca je aktuálne v predpredaji v privátnej BETA verzii

BETA verzia je testovacia verzia. Jej kúpou získate finálny produkt so zľavou 75% výmenou za Váš feedback pri tvorbe produktu. Počet BETA miest je limitovaný.

Privátna beta

Pilotná verzia pre 10 firiem - V PREDPREDAJI, zľava 75%

€ 490,-

bez DPH

beta verzia znamená

 • Privátna BETA: obsah hotový na menej ako 30% - aktuálne V PREDPREDAJI, klienti dostanú online prístup do produktu v marci 2021. 
 • Verejná BETA: obsah hotový na 30% - 70% - predaj začne v apríli 2021.
 • V BETA verzii produkt nemá finálny názov, obsah, dizajn a webstránku, a platforma, na ktorej je BETA verzia umiestnená, môže byť iná ako finálna. 

BETA verzie obsahujú VŠETKO, ČO FINÁlnA VERZIA

 • Licenciu na prístup pre 2 majiteľov jednej firmy - pre každého ďalšieho majiteľa alebo kľúčového člena tímu vo firme si môžete kedykoľvek dokúpiť licenciu za 10% z ceny vašej verzie produktu (napr. u privátnej BETA verzie za 49 EUR bez DPH/os.). V prípade záujmu o dodatočné licencie ma kontaktujte
 • Individuálny úvodný 30-minútový telefonát alebo videorozhovor (Zoom, Google Hangouts, MS Teams, Skype) v ktorom prejdeme Vaše očakávania a potreby, odpoviem Vám na otázky k sprievodcovi, a dohodneme Váš preferovaný formát a frekvenciu komunikácie.
 • Videá s odborným obsahom a materiály na stiahnutie
 • Pri každom videu priestor na písomné otázky, na ktoré budem priebežne odpovedať.
 • Online prístup 24/7/365 v rozsahu, ktorý garantuje poskytovateľ online platformy, na ktorej bude produkt hostovaný.
 • V prípade záujmu o individuálne poradenstvo som klientom sprievodcu prioritne k dispozícii na individuálne konzultácie (separátna, platená služba).

ZISK Z investície DO SPRIEVODCU


Spočítajte si potenciálny zisk z investície do sprievodcu

Kalkulačka je anonymná.

Poznámky

 • Samozrejme, táto kalkulačka je veľmi zjednodušená - na presnejšie kalkulácie treba brať do úvahy nielen možné navýšenie ceny, ale aj ušetrené alebo dodatočné náklady, dopady na rýchlosť predaja a na zníženie Vašich rizík. Na kvalifikovaný odhad prínosov sprievodcu by som tiež potreboval analyzovať Vaše ciele, veľkosť firmy, pripravenosť firmy a Vás ako majiteľa/ov na predaj, stav Vášho sektora, potenciálnych investorov, a ďalšie parametre.
 • Takéto kalkulácie s hrubými, odhadovanými predpokladmi budete pri predaji firmy robiť dosť často. V sprievodcovi Vám dám desiatky príkladov, ako sa aj pri nedostatku informácií na základe hrubých odhadov efektívne rozhodovať.

referencie


Referencie na privátnu BETA verziu digitálneho sprievodcu pridám po sprístupnení verejnej beta verzie klientom

osobná garancia


15-dňová garancia vrátenia peňazí

Záleží mi na spokojnosti mojich klientov - ak by ste s mojím produktom z akéhokoľvek dôvodu nebola/nebol spokojná/spokojný, garantujem Vám vrátenie peňazí bez otázok. Stačí mi počas 15 dní od vytvorenia prístupu do produktu poslať žiadosť emailom, a obratom Vám peniaze vrátim.

Daniel Marek profil

Daniel Marek

konateľ, Systemios s.r.o. a autor Sprievodcu predajom firmy

Časté otázky

Môžem v rámci tohto sprievodcu dostať aj individuálne transakčné poradenstvo?

Informácie uvedené v sprievodcovi sú určené výlučne pre potreby vzdelávania majiteľov firiem, a individuálne transakčné poradenstvo nie je súčasťou produktu. 

Individuálne poradenstvo vyžaduje detailné vyhodnotenie všetkých relevantných aspektov Vašej situácie - pri komplexnej téme, akou je strategická firemná transakcia, v súčasnej dobe nie je reálne možné takéto poradenstvo poskytovať vo forme digitálneho produktu.

Individuálne transakčné poradenstvo poskytujem v rámci mojich dostupných kapacít ako separátnu platenú službu. Ak máte o individuálne poradenstvo záujem, nezáväzne ma kontaktujte dohodnúť telefonát alebo osobné stretnutie, na ktorom prejdeme všetky potrebné detaily.

Môže tento sprievodca nahradiť transakčného poradcu?

Informácie uvedené v sprievodcovi sú určené výlučne pre potreby vzdelávania majiteľov firiem, a nie je možné ich považovať za náhradu transakčného poradenstva alebo akúkoľvek formu individuálneho poradenstva. 

Cieľom tohto sprievodcu nie je nahradiť transakčného poradcu, ale poskytnúť Vám informácie, ktoré Vám pomôžu firmu lepšie predať - s poradcom alebo bez.

Nakoľko Vám bude sprievodca užitočný závisí od viacerých individuálnych faktorov - od stavu a hodnoty Vašej firmy, od Vašich cieľov, Vašich predchádzajúcich skúseností z podnikania, Vašich kapacít sa predaju venovať v kvalite a rozsahu, ktorý si Vaša situácia vyžaduje, od sektora, v ktorom podnikáte, od stratégie predaja, stavu trhu, záujmu investorov a ďalších individuálnych faktorov.

Skúsení a etickí transakční poradcovia ocenia, keď sú majitelia aj ich firma na predaj pripravení - celý proces je efektívnejší, a pre transakčného poradcu to väčšinou znamená menšiu pracnosť a vyššiu pravdepodobnosť úspešného predaja.

V praxi môžete, ale aj nemusíte nájsť transakčného poradcu, ktorý Vám bude vyhovovať a ktorý bude mať záujem o spoluprácu pri predaji Vašej firmy. Dôvody bývajú rôzne - transakčný poradca nemusí mať v danom čase kapacitu, nemusíte sa dohodnúť na podmienkach, alebo nezafunguje osobná chémia.

Dobrou prípravou na predaj si výrazne zvýšite šance, že 1) ak si budete chcieť transakčného poradcu najať, podarí sa vám vhodného poradcu najať, alebo 2) ak si poradcu nenajmete, firmu predáte za lepších podmienok a ľahšie, ako keby ste predávali ako nepripravení majitelia nepripravenú firmu.

Aký je rozdiel medzi jednotlivými verziami sprievodcu?

Privátna BETA: obsah produktu je hotový na menej ako 30%, produkt nemá finálny dizajn, a platforma, na ktorej je BETA verzia umiestnená môže byť iná ako finálna platforma.

Verejná BETA: obsah produktu je hotový na 30% - 70%, produkt nemá finálny dizajn, a platforma, na ktorej je BETA verzia umiestnená môže byť iná ako finálna platforma.

Komerčný produkt: finálny produkt v plnom rozsahu a vo finálnej obsahovej a grafickej úprave, prístupný na online platforme na ktorej bude dlhodobo hostovaný.

Prečo ponúkate BETA verzie a nepočkáte s predajom až na finálny produkt?

Predaj BETA verzií produktu (s výraznou zľavou oproti finálnemu produktu) je zaužívaný a veľmi efektívny spôsob tvorby produktov u online vzdelávacích produktov aj u softvéru - pretože je to win-win pre obidve strany:

Autor produktu dostáva v BETA verzii cenný feedback od prvých klientov, vďaka ktorému vytvorí produkt v cieľovej kvalite rýchlejšie a s nižsími nákladmi. Preto sa autorovi oplatí dať BETA klientom veľkú zľavu.

Klienti, ktorí si kúpia BETA produkt získajú niekoľko výhod: rýchly prístup k novému produktu, možnosť aktívne komunikovať s tvorcom a získať tým cenné informácie, ktoré štandardní klienti nezískajú, a samozrejme získajú finálny produkt s veľkou zľavou.

Prečo je počet BETA verzií limitovaný?

BETA verzie slúžia na získanie rýchleho feedbacku od klientov, ktorí sú pripravení produkt testovať kým je rozpracovaný. Pre získanie prvotného feedbacku je efektívnejšie pracovať s menším počtom klientov. A samozrejme, ako autor mám záujem predávať v prvom rade finálny produkt za plnú cenu.

Musím splniť nejaké podmienky na kúpu BETA verzie?

U BETA verzií je dôležité, aby ste mali záujem nielen záujem sa vzdelávať v téme predaja firmy a dávať mi počas prípravy BETA verzie priebežný, aktívny feedback (výmenou za zľavu), ale tiež aby sme mali vyladené očakávania čo sa týka produktu aj Vašej účasti v BETA verzii

Preto s každým záujemcom o BETA verziu potrebujem krátko hovoriť (10-15 min.), aby som pochopil Vaše očakávania od BETA verzie, a aby som sa uistil, že Vaše očakávania vie produkt naplniť. Predaj následne priebeha cez emailovú objednávku klienta - po jej prijatí Vám vystavím zálohovú faktúru, úhrada prebieha bankovým prevodom. 

Som si plne vedomý citlivosti informácie o tom, že majiteľ firmy uvažuje o strategickej transakcii, a každú Vašu informáciu považujem za dôvernú. Vaše vyjadrenie záujmu je privátne a nezáväzné. 

Kontaktujte ma ak máte záujem o privátnu alebo verejnú BETA verziu, alebo ak máte akékoľvek otázky - email je určený len pre mňa a na každý email obratom odpovedám osobne. 

Kedy a ako si môžem kúpiť BETA verziu?

Privátnu BETA verziu si už môžete kúpiť v predpredaji - po krátkom telefonáte s každým záujemcom predaj priebeha cez emailovú objednávku klienta - po jej prijatí Vám vystavím zálohovú faktúru, úhrada prebieha bankovým prevodom. 

Verejná BETA verzia bude dostupná od apríla 2021, formu predaja spresním pri spustení jej predaja. 

Som si plne vedomý citlivosti informácie o tom, že majiteľ firmy uvažuje o predaji, a každú Vašu informáciu považujem za dôvernú. Vaše vyjadrenie záujmu je privátne a nezáväzné. 

Kontaktujte ma ak máte záujem o privátnu alebo verejnú BETA verziu, alebo ak máte akékoľvek otázky - email je určený len pre mňa a na každý email obratom odpovedám osobne. 

Koľko licencií je v cene produktu, a ako si vieme prikúpiť ďalšie?

Každý sprievodca obsahuje licenciu pre 2 majiteľov jednej firmy - pre každého ďalšieho majiteľa alebo kľúčového člena tímu vo firme si môžete kedykoľvek dokúpiť potrebný počet licencií za 10% z ceny vašej verzie produktu (napr. u privátnej BETA verzie za 49 EUR bez DPH/os.).

V prípade záujmu o dodatočné licencie ma kontaktujte.

Ako je najlepšie so sprievodcom pracovať?

Optimálny spôsob práce so sprievodcom závisí od vašich cieľov, priorít a potrieb, času, ktorý môžete príprave na predaj venovať, a tiež od obsahu verzie, ktorú vlastníte. Konkrétnejšie Vám budem vedieť odpovedať počas úvodného telefonátu po kúpe BETA verzie.

Nezávisle do vašich cieľov, priorít a verzie produktu, najefektívnejší spôsob pochopenia a rýchlej aplikácie komplexných informácií zahřňa využitie overených techník efektívneho učenia, ktorými sú hlavne:

- sebatestovanie pochopenia nových informácií a ich aplikácia na Vašu situáciu

- aktívne rozpamätávanie ("active recall")

- intervalové opakovanie ("spaced repetition")

- Feynmanova technika učenia ("Feynman learning technique")

O týchto technikách je na internete aj v odbornej literatúre dostatok informácií. V prípade záujmu rád do Sprievodcu doplním kapitolu na túto tému.

Aké sú podmienky Vašej garancie vrátenia peňazí?

V prípade, ak by ste nebola/nebol s mojím produktom z akéhokoľvek dôvodu spokojná/spokojný, pošlite mi email s Vašou požiadavkou do 15 dní od vytvorenia online prístupu do produktu - do 5 pracovných dní od prijatia Vašej požiadavky Vám vystavím dobropis faktúry a odošlem celú uhradenú sumu (vrátane príslušnej DPH) prevodom na účet, z ktorého bola platba pôvodne uhradená.

Ocením, ak mi dáte na produkt a Vašu skúsenosť s produktom otvorený feedback - ale Váš feedback nie je podmienkou vrátenia peňazí.

Je tento sprievodca vhodný aj pre získanie investora pre náš startup?

V skratke, nie. Dôvodov je niekoľko. Aj keď niektoré kroky, ktoré musíte urobiť pri získaní investora pre Váš startup, sú veľmi podobné tým, ktoré sa robia pri predaji firmy, medzi predajom zabehnutej firmy s históriou a získaním kapitálu do startupu sú viaceré zásadné rozdiely, kvôli ktorým nemôžem tohto sprievodcu odporučiť zakladateľom startupov ako pomoc pri získaní rastového investora do firmy.

Ak máte k tejto téme otázky, kontaktujte ma - pravidelne spolupracujem aj so zakladateľmi startupov pri získaní rastového kapitálu, a rád Vás nasmerujem na vhodné riešenia pre Vašu situáciu.

ceny a dostupnosť


Logo Sprievodca predajmi a fúziami firiem

Sprievodca je aktuálne v predpredaji v privátnej BETA verzii

BETA verzia je testovacia verzia. Kúpou BETA verzie získate finálny produkt s výraznou zľavou - výmenou za Váš feedback pri tvorbe produktu. Počet BETA miest je limitovaný.

Privátna beta

Pilotná verzia pre 10 firiem - V PREDPREDAJI, zľava 75%

€ 490,-

bez DPH